ตำรับยาสมุนไพรโบราณที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบ

บทความโดย High Thailand 02/02/2021

กว่าร้อยพันปีกัญชาอยู่เคียงข้างชีวิตคนไทยแทบจะในทุกวัน ทั้งถูกนำมาทำเป็นอาหาร เครื่องใช้ครัวเรือน ไปจนถึงยารักษาโรค ที่ไม่น่าเชื่อว่ามีตำรับยาที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบอยู่ถึง 200 ตำรับ!

ในสมัยก่อนกัญชามีบทบาทหลักอยู่ในตำรับยาไทยที่นำมารักษาอาการต่างๆเช่น ปวดหัว, อหิวาตกโรค, ท้องผูก, มาลาเรีย และสำหรับสตรีหลังคลอดบุตร แม้กระทั่งน้ำมันมวยยังกล่าวว่ามีส่วนผสมของกัญชาอยู่ด้วย
ตำรับยานั้นเกิดจากภูมิความรู้ของหมอสมุนไพรแผนโบราณและได้สืบทอดวิชามาเป็นเวลายาวนาน
สมุนไพรและกัญชาถูกนำมาปรับประยุกต์ใช้เป็นภูมิปัญญาของสังคมสมัยก่อน ส่วนใหญ่เป็นตำรายาต่างๆไว้รักษาเฉพาะโรค ตำรายาที่เป็นสูตรเฉพาะของบุคคล รวมทั้งเป็นตำรับตำรายาที่ได้รับอิทธิพลจากจีน อินเดีย ฯลฯ
ยาตำรับคือยาสมุนไพรตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปมาปรุงผสมกันโดยนำมาใช้รักษาตามอาการและโรคโดยจัดแยกประเภทเป็นยาตรา ยาช่วย ยาประกอบ ยาชูรสชูกลิ่น
ปัจจุบันหลังจากที่กฎหมายออกมารองรับการใข้กัญชาเพื่อการแพทย์ ทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกก็ได้พิจารณาและออก 16 ตำรายาไทยที่มีกัญชาเป็นส่วนผสมได้แก่
1. ยาน้ำมันสนั่นไตรภพ
– บรรเทาอาการเจ็บปวดท้องแข็ง ลามไปถึงยอดอก กินอาหารไม่ได้
2. ยาอัคคินีวคณะ
– แก้คลื่นเหียนอาเจียน เจริญอาหาร บำรุงกำลัง
3. ยาแก้ลมขึ้นเบื้องสูง
– บรรเทาอาการปวดศีรษะ ตาแดง หูตาฝ้าฟาง หูอื้อ อ่อนเพลีย สวิงสวาย
4. ยาศุขไสยาศน์
– ช่วยให้นอนหลับเจริญอาหาร
5. ยาไฟอาวุธ
– แก้ลมจุกเสียด ปวดมวนท้อง
6. ยาแก้ลมเนาวนารีวาโย
– แก้อาการตึงบริเวณปลายมอปลายเท้า หันหรือเอี้ยวคอไม่ได้
7. ยาแก้สัณฑฆาต กล่อนแห้ง
– บรรเทาอาการท้องผูก ปวดเมื่อตามร่างกายขับลม
8. ยาแก้นอนไม่หลับ / ยาแก้ไขผอมเหลือง
– แก้นอนไม่หลับและผอมเหลือง มีอาการตัวสั่น เสียงสั่น อ่อนเพลีย
9. ยาแก้โรคจิต *ตามตำราแผนไทย
– ลดความกังวล ความเครียด ช่วยให้นอนหลับ
10. ยาอัมฤตโอสถ
– บรรเทาอาการตึงกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น มือ เท้าชา ผอมแห้งแรงน้อย จากความเสื่อมของร่างกาย
11. ยาไพสาลี
– บรรเทาอาการจุกเสียด แน่นเฟ้อ ขับลม ช่วยให้หลับสบาย
12. ยาอไภยสาลี
– ช่วยขับลม บรรเทาอาการจุกเสียด แน่นเฟ้อ
13. ยาทำลายพระสุเมรุ
– บรรเทาอาการแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อ แขนขาอ่อนแรง และอาการชาในผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต
14. ยาแก้ลมแก้เส้น
– บรรเทาอาการปวดตึงกล้ามเนื้อ ลดอาการมือเท้า ชา อ่อนกำลัง
15. ยาทัพยาธิคุณ
– แก้จุกเสียดท้องแข็งเป็นเถาดาน อาการอัมพฤกษ์ เสียงแหบแห้ง ปวดเมื่อยร่างกาย นอนไม่หลับ

16. ยาทาริดสีดวงทวารหนักและโรคผิวหนัง

– ทารักษาริดสีดวงทวารหนัก และทารักษาโรคผิวหนัง

Leave a Comment