ภูเก็ต 6 วัน 5 คืน (2-4 ท่าน)

(0)
from/per person 47,900฿
 • ทัวร์สุขภาพ

Description

การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพ

โปรแกรมเที่ยว 6 วัน 5 คืน จังหวัดภูเก็ต

“เปิดประสบการณ์ใหม่ให้สุขภาพที่ดีกว่า”

——————————————————————

นำท่านสู่ The Life Coให้ท่านได้เข้าร่วมและรับการดูแลสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและได้ผลจริง โดยการรักษาและบำบัดที่หลากหลายโดยทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่เชียวชาญมาดูแล ซึ่งมีทั้งโปรแกรมมาตรฐานและโปรแกรมเพื่อสุขภาพให้ท่านได้เลือกอีกทั้งยังได้รับคำปรึกษาอย่างถูกต้องท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่นและสวยงาม

——————————————————————

โปรแกรมวันแรก

เช้า
รับท่านจากสนามบินภูเก็ตและเข้าสู่โปรแกรมรักษาสุขภาพวันที่ 1

 

โปรแกรมมาสเตอร์คลีนส์บำบัด

 • ห้องอบไอน้ำ
 • การปรึกษาแพทย์
 • อินฟราเรดซาวน่า
 • การล้างลำไส้รายวัน
 • โยคะ / การฝึกสมาธิ
 • การบำบัดด้วยไบโอโฟตอน
 • การบำบัดด้วยออกซิเจนรายวัน
 • สปา ศูนย์ฟิตเนส และ สระว่ายน้ำ
 • การบำบัดด้วยแรงสั่นเทอร์โบโซนิก
 • การวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย
 • ดีท็อกซ์ / โปรแกรมโภชนาการเพื่อสุขภาพ
 • การให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ และ อาหาร
 • กิจกรรมเวิร์คช็อปด้านโภชนาการ และ อาหาร

รับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่ำ ที่ The Life Co

** โปรแกรมสุขภาพท่านสามารถเลือกได้ ตามโปรแกรมของ The life Co *

——————————————————————

โปรแกรมวันที่สอง

เช้า
อาหารเช้า ณ ที่พักและ
เข้าร่วมโปรแกรมสุขภาพ วันที่ 2

 

โปรแกรมรักษาโรค

 • อินฟาเรดซาวน่า
 • โยคะ / การทำสมาธิ
 • บำบัดด้วยไบโอโฟตอน
 • รับคำปรึกษาจากแพทย์
 • วัดองค์ประกอบของร่างกาย
 • ห้องอบไอน้ำให้บริการทุกวัน
 • สปา, ฟิตเนส และ สระว่ายน้ำ
 • บำบัดด้วยเครื่องเทอร์โบโซนิค
 • การสวนล้างลำไส้ให้บริการทุกวัน
 • บำบัดด้วยออกซิเจนให้บริการทุกวัน
 • เวิร์คช็อปด้านอาหาร และ โภชนาการ
 • รับคำปรึกษาด้านอาหาร และ โภชนาการ
 • โปรแกรมดีท็อกซ์ / โภชนาการเพื่อสุขภาพ

รับประทานอาหารกลางวัน และ อาหารค่ำ ที่ The Life Co

** โปรแกรมสุขภาพท่านสามารถเลือกได้ ตามโปรแกรมของ The life Co *

——————————————————————

โปรแกรมวันที่สามและวันที่สี่

เช้า
อาหารเช้า ณ ที่พักและ
เข้าร่วมโปรแกรมสุขภาพ วันที่ 3 และวันที่ 4

** โปรแกรมสุขภาพท่านสามารถเลือกได้ ตามโปรแกรมของ The life Co **

——————————————————————

โปรแกรมวันที่ห้า

เช้า
อาหารเช้า ณ ที่พักและ
เช็คเอ้าท์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองภูเก็ต

นำท่านสู่จุดถ่ายภาพริมทะเลแห่งใหม่ล่าสุด “ Rock Beach Swing ” ที่มีมุมให้ถ่ายภาพมากมาย ทั้ง รังนกสไตล์บาหลี เปลชิงช้า โซฟา เปลริมชายหาด รวมทั้งโซฟาไม้แบบอลังการและมุมไฮไลท์บันไดสวรรค์สีขาวริมทะเล

เที่ยง
อาหารกลางวันที่ร้าน

บ่าย
นำชม แหลมพรหมเทพ จุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามแห่งหนึ่งของภูเก็ต มีลักษณะเป็นแหลมหินยื่นไปในทะเลมีต้นตาลขึ้นที่แหลมพรหมเทพเป็นจำนวนมาก ชมประภาคารกาญจนาภิเษก ที่แหลมพรหมเทพ สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 50 ปี และใช้เป็นสัญลักษณ์ในการเดินเรือในฝั่งอันดามัน นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่อ้างอิงเวลาพระอาทิตย์ตกดินในประเทศไทยอีกด้วย

เย็น
เข้าพักที่ Amatara Wellness Resort (5 ดาว)
อาหารค่ำที่รีสอร์ทที่พัก

——————————————————————

โปรแกรมวันที่หก

เช้า
อาหารเช้า ณ ที่พัก

10:00 น.
เช็คเอ้าท์ออกจากที่พัก

จากนั้นนำเดินทางสู่ ย่านเมืองเก่าภูเก็ต เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดภูเก็ต ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีสที่ผสมผสานระหว่างความอ่อนช้อยแบบจีนกับโครงสร้างแบบยุโรปได้อย่างลงตัว

เที่ยง
อาหารกลางวันที่ร้าน

บ่าย
นำท่านแวะนมัสการ วัดพระทอง เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองภูเก็ต มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ผุดขึ้นมาจากพื้นดินเพียงครึ่งองค์อันเป็นที่มาของชื่อวัดพระทอง หรือ วัดพระผุด ตามตำนาน เล่าว่าเมื่อสมัยพม่ายกทัพมาตีเมืองถลาง และ พยายามที่จะขุดองค์พระผุดขึ้นมาเพื่อนำกลับไปยังพม่าด้วย แต่ไม่ว่าจะพยายามขุดลงไปเมื่อไหร่ก็จะมีฝูงแตนออกมาไล่ต่อยจนต้องเลิกล้มไปในที่สุด

แวะเที่ยวหาดไม้ขาวตั้งอยู่ที่อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นับว่าเป็นชายหาดที่ยาวที่สุดของจังหวัดภูเก็ต เป็นจุดยอดฮิตในการดูเครื่องบินแลนด์ดิ้ง

จากนั้นนำเดินทางสู่สนามบิน

——————————————————————

แพ็กเกจท่องเที่ยว และ ดูแลสุขภาพ 6 วัน 5 คืน
เดินทาง 2-4 ท่าน     47,900.- ราคา / ท่าน

**ราคานี้ใช้ได้ถึง 31 ตุลาคม 2564**

***เพื่อความปลอดภัย สตรีมีครรภ์และเด็กอายุต่ำกว่า 1 ขวบ
ไม่สามารถเดินทางร่วมแพ็กเกจทัวร์นี้ได้***

 

เงื่อนไข และ ข้อกำหนดของแพ็กเกจทัวร์

โปรแกรมสุขภาพที่นอกเหนือจากแพ็กเกจ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มแล้วแต่กรณี หรือ ปัญหาสุขภาพของแต่ละบุคคล (ต้องได้รับการปรึกษาจากแพทย์ )

แพ็กเกจนี้รวม

 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม
 • ค่ายานพาหนะตลอดการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมตามสถานที่ที่ระบุในโปรแกรม
 • ค่าทิปไกด์นำเที่ยว และ พนักงานขับรถ
 • ค่าบริการห้องพัก 5 คืน พร้อมอาหารเช้า (ห้องละ 2 ท่าน)
 • น้ำดื่ม หน้ากากอนามัย พร้อมเจลแอลกอฮอล์ ตลอดการเดินทาง
 • ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง คุ้มครองในระหว่างการเดินทางสูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท (*เงื่อนไขความคุ้มครองและ ข้อยกเว้นต่างๆ เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ตามที่บริษัทกำหนด*)

แพ็กเกจทัวร์ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ และ ระหว่างประเทศ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากระบุในโปรแกรม
 • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครื่องดื่ม และ อาหารอื่นๆ นอกเหนือจากแพ็คเกจ

เมื่อท่านตกลงที่จะเดินทางตามเส้นทางโปรแกรมที่ท่านได้ศึกษารายละเอียดการเดินทาง และ เงื่อนไขการบริการแล้วเพื่อเป็นการยืนยันการเดินทาง โปรดสำรองการเดินทางโดยมีรายละเอียดดังนี้

 • บริษัทฯ ขอเรียกเก็บเงินค่ามัดจำ 50% ของราคาแพ็คเกจทัวร์ทั้งหมด ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง
 • กรณีตกลงที่จะเดินทางน้อยกว่า 15 วัน บริษัทฯ ขอเรียกเก็บเงินค่าบริการ 50% หรือ เต็มจำนวน (เฉพาะบางเส้นทาง)
 • กรณีตกลงที่จะเดินทางน้อยกว่า 7 วัน บริษัทฯ ขอเรียกเก็บเงินค่าบริการเต็มจำนวนโดยโอนเข้าบัญชีธนาคารตามที่ระบุไว้ในใบ INVOICE
 • หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไขและขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ
 • หากท่านออกเดินทางกับคณะไปแล้ว หากท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือ ไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ บริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าบริการบางส่วน หรือ ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ
 • หากเกิดปัญหาทางภัยธรรมชาติ สงคราม จราจล มีคำสั่งจากทางการ การยกเลิกการให้บริการ ที่พักสถานที่ต่างๆหรือ เหตุอื่นใดที่บริษัทฯ  ไม่สามารถควบคุมได้  โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ และ ความปลอดภัยของนักเที่ยวเป็นสำคัญ

การยกเลิกการเดินทาง

 • ยกเลิกการเดินทาง 7 วัน ก่อนวันเดินทาง เรียกเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทางก่อน 15 วัน ก่อนวันเดินทาง เรียกเก็บค่าใช้จ่าย 30% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่ามัดจำ และ ค่าโปรแกรมทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันเดินทาง บริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าบริการบางส่วน หรือ ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ

 


Reviews

Leave a review
0 Reviews
 • Position
 • Tourist guide
 • Price
 • Quality